golgi apparatus  oil on wood 14" round

golgi apparatus

oil on wood 14" round

 altered arthur  oil on wood 6" x 12"

altered arthur

oil on wood 6" x 12"

 wise mouse  oil on wood 5” x 7”

wise mouse

oil on wood 5” x 7”

 clarity clarence  oil on wood 5.5" x 11.75"

clarity clarence

oil on wood 5.5" x 11.75"

 composer luna  oil on wood 5" x 7"

composer luna

oil on wood 5" x 7"

 curiosity  oil on wood 7” x 9.5”

curiosity

oil on wood 7” x 9.5”

 jackrabbit healer  oil on wood 3.5" x 10"

jackrabbit healer

oil on wood 3.5" x 10"

 patient doe  oil on wood 8.5” x 11”

patient doe

oil on wood 8.5” x 11”

 eumorpha of manifestation  oil on wood 9.5” x 6.5”

eumorpha of manifestation

oil on wood 9.5” x 6.5”

 amplified io  oil on wood 7" x 5"

amplified io

oil on wood 7" x 5"

 dreamtime silky  oil on wood 5" x 7"

dreamtime silky

oil on wood 5" x 7"

 sultana  oil on wood 16” square

sultana

oil on wood 16” square

 peacock woman  oil on wood 14” x 19”

peacock woman

oil on wood 14” x 19”

 upward current  oil on wood 7” x 10.5”

upward current

oil on wood 7” x 10.5”

 ascending  oil on wood 6.5” x 9.5”

ascending

oil on wood 6.5” x 9.5”

 golgi apparatus  oil on wood 14" round
 altered arthur  oil on wood 6" x 12"
 wise mouse  oil on wood 5” x 7”
 clarity clarence  oil on wood 5.5" x 11.75"
 composer luna  oil on wood 5" x 7"
 curiosity  oil on wood 7” x 9.5”
 jackrabbit healer  oil on wood 3.5" x 10"
 patient doe  oil on wood 8.5” x 11”
 eumorpha of manifestation  oil on wood 9.5” x 6.5”
 amplified io  oil on wood 7" x 5"
 dreamtime silky  oil on wood 5" x 7"
 sultana  oil on wood 16” square
 peacock woman  oil on wood 14” x 19”
 upward current  oil on wood 7” x 10.5”
 ascending  oil on wood 6.5” x 9.5”

golgi apparatus

oil on wood 14" round

altered arthur

oil on wood 6" x 12"

wise mouse

oil on wood 5” x 7”

clarity clarence

oil on wood 5.5" x 11.75"

composer luna

oil on wood 5" x 7"

curiosity

oil on wood 7” x 9.5”

jackrabbit healer

oil on wood 3.5" x 10"

patient doe

oil on wood 8.5” x 11”

eumorpha of manifestation

oil on wood 9.5” x 6.5”

amplified io

oil on wood 7" x 5"

dreamtime silky

oil on wood 5" x 7"

sultana

oil on wood 16” square

peacock woman

oil on wood 14” x 19”

upward current

oil on wood 7” x 10.5”

ascending

oil on wood 6.5” x 9.5”

show thumbnails