golgi apparatus  oil on wood 14" round

golgi apparatus

oil on wood 14" round

 altered arthur  oil on wood 6" x 12"

altered arthur

oil on wood 6" x 12"

 clarity clarence  oil on wood 5.5" x 11.75"

clarity clarence

oil on wood 5.5" x 11.75"

 composer luna  oil on wood 5" x 7"

composer luna

oil on wood 5" x 7"

 jackrabbit healer  oil on wood 3.5" x 10"

jackrabbit healer

oil on wood 3.5" x 10"

 eumorpha of manifestation  oil on wood 9.5” x 6.5”

eumorpha of manifestation

oil on wood 9.5” x 6.5”

 amplified io  oil on wood 7" x 5"

amplified io

oil on wood 7" x 5"

 dreamtime silky  oil on wood 5" x 7"

dreamtime silky

oil on wood 5" x 7"

 golgi apparatus  oil on wood 14" round
 altered arthur  oil on wood 6" x 12"
 clarity clarence  oil on wood 5.5" x 11.75"
 composer luna  oil on wood 5" x 7"
 jackrabbit healer  oil on wood 3.5" x 10"
 eumorpha of manifestation  oil on wood 9.5” x 6.5”
 amplified io  oil on wood 7" x 5"
 dreamtime silky  oil on wood 5" x 7"

golgi apparatus

oil on wood 14" round

altered arthur

oil on wood 6" x 12"

clarity clarence

oil on wood 5.5" x 11.75"

composer luna

oil on wood 5" x 7"

jackrabbit healer

oil on wood 3.5" x 10"

eumorpha of manifestation

oil on wood 9.5” x 6.5”

amplified io

oil on wood 7" x 5"

dreamtime silky

oil on wood 5" x 7"

show thumbnails